Toogler

Témy záverečných prác

Témy diplomových prác pre akademický rok 2021/2022

Prosíme študentov, aby si skontrolovali tému diplomovej práce a vedúceho práce v prípade, že ju už mali dopredu dohodnutú.

V prípade, že nemáte ešte zvolenú tému diplomovej práce, môžete si vybrať z voľných tém (viď. pdf voľné témy diplomových prác).

Voľné témy diplomových prác - aktualizácia 1

 

Zvolenú tému je potrebné nahlásiť na statnice@fpedas.uniza.sk. Voľné témy budú prideľované podľa poradia, v ktorom sa na tému prihlásite. Z tohto dôvodu odporúčame, aby ste si zvolili viac tém a stanovili poradie, ktoré preferujete (vyberte aspoň 3 témy).

V prípade výberu diplomovej práce uveďte názov práce, školiteľa a Vaše meno a priezvisko.

Pridelenie resp. nepridelenie témy Vám potvrdíme emailom. Následne, po pridelení diplomovej práce, môžete kontaktovať vedúceho práce (kontaktovať vedúceho práce pred potvrdením témy je zbytočné!).

Pri výbere témy prosím dodržte zaradenie podľa študijného odbru (EaMP alebo FM).

Priložená tabuľka obsadené témy bude aktualizovaná až po obsadení všetkých voľných tém.

Kontaktná adresa na otázky súvisiace so štátnicami: statnice@fpedas.uniza.sk 

Témy bakalárskych prác pre akademický rok 2021/2022
Diplomové práce 2021/2022
Bakalárske práce 2021/2022
Zatvoriť