Všeobecné informácie

Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra ekonomiky Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu

Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky 2022
Slovenská republika, Rajecké Teplice, 12. – 13. októbra 2022

https://globalizacia.com/

Medzinárodná vedecká konferencia je tematicky zameraná na proces globalizácie a jej vplyv na ekonomický, sociálny a kultúrny život ľudskej spoločnosti. Cieľom konferencie je spolupráca s domácimi a zahraničnými vzdelávacími a vedeckovýskumnými inštitúciami pri prezentácii a transfere najnovších poznatkov v predmetnej oblasti. Za šestnásť rokov existencie si konferencia získala vynikajúce renomé, čoho dôkazom je účasť významných slovenských a zahraničných odborníkov.

Zborníky príspevkov z ročníkov 2015, 2016, 2019 a 2020 a boli zaradené do databázy Web of Science, Thomson Reuters.

Zborník príspevok z ročníka 2017 a 2018 bol zaslaný na zaradenie do databázy, v súčasnosti čakáme na jeho zaradenie. Taktiež zborník z ročníka 2018 bude zaslaný na zaradenie do databázy Web of Science, Thomson Reuters.

Odborní garanti konferencie

prof. Ing. Tomáš KLIEŠTIK, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika

Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana ČOREJOVÁ, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika

prof. Ing. Anna KRIŽANOVÁ, CSc.
Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
YouTube
Prijať
Odmietnuť