Aktuality


Opravný termín štátnych skúšok pre akademický rok 2023/2024 bude 20.08.2024. 

Bližšie informácie budú priebežne aktualizované.


Schválené Zadania ZP (BP, DP) pre akademický rok 2023/2024 sú vložené v MS Teams v príslušných tímoch vytvorených pre predmet Záverečná práca.

Pokyny pre tlač a viazanie záverečných prác 2024

Termíny odovzdávania záverečných prác 2024 (EaMP, FM)

Pokyny pre odovzdávanie záverečných prác 2024

Objednávky na väzbu a tlač záverečných prác prijíma EDIS prostredníctvom online objednávkového systému:

http://tlacdiplomovky.uniza.sk.

Štandardná lehota vyhotovenia väzby záverečnej práce je zverejnená na webovom sídle vydavateľstva EDIS.

Zmeny, resp. ďalšie pokyny budú priebežne doplnené. 

Odovzdávanie bakalárskych prác 2023/2024

 Dátum

29. 04. 2024

 Čas

10:00

 Miestnosť

AF1A2 (Aula 2)

 

Odovzdávanie diplomových prác 2023/2024 

 Dátum

03. 05. 2024

 Čas

10:00

 Miestnosť

AF1A2 (Aula 2)

 

 

Odovzdanie BP a DP v iných termínoch nebude akceptované!

 

Študent odovzdáva:

  • Záverečná práca v tlačenej verzii - 2 ks (BP - mäkká väzba, DP - tvrdá väzba)

  • Elektronická verzia záverečnej práce - 1 ks (odporúčame CD/DVD so záverečnou prácou vložené do mäkkej obálky na CD a prilepené na vnútornú stranu zadného obalu jednej tlačenej verzie BP/DP; resp. USB)

  • Licenčná zmluva podpísaná študentom - 2 ks (licenčná zmluva je vygenerovaná v systéme EZP po označení vloženej záverečnej práce "na export")

  • Potvrdenie o odovzdaných súboroch podpísané študentom - 1 ks (potvrdenie o odovzdaných súboroch je vygenerované spolu s licenčnou zmluvou v systéme EZP)

  • Vyhlásenie o poskytnutí diela bez možnosti sprístupnenia (iba v prípade, ak študent požaduje nezverejnenie práce na obdobie 12 - 24 mesiacov*. Vtedy odovdzáva vyplnené „Vyhlásenie o poskytnutí diela bez možnosti sprístupnenia“, ktoré je prílohou metodického usmernenia č. 3/FPEDAS/2024 a doručí ho podpísané aj vedúcim záverečnej práce zodpovednému zamestnancovi.)

Všetky dokumenty musia byť študentom podpísané.

*  V súlade s ustanovením § 63, ods. 10 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách je autor záverečnej práce oprávnený si v licenčnej zmluve vyhradiť odkladnú lehotu v trvaní najviac 12 mesiacov odo dňa obhajoby príslušnej práce, počas ktorej nie je účinným jeho súhlas so sprístupňovaním jeho práce verejnosti. S prihliadnutím na určité dôvody túto lehotu možno predĺžiť na základe súhlasného vyjadrenia dekana fakulty pred uzavretím licenčnej zmluvy, najviac však o ďalších 12 mesiacov. 

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
YouTube
Prijať
Odmietnuť