Toogler

Výber témy záverečných prác (BP/DP) pre akademický rok 2021/2022 (EaMP, FM)

Odovzdávanie zadaní záverečných prác pre akademický rok 2021/2022

 

Miestnosť:     BF 340

Termín:           27.10.2021

Odovzdávanie zadaní bakalárskych prác

14.00 – 15.00

EaMP

14.00 – 14.30 ... študenti s priezviskom A – K

14.30 – 15.00 ... študenti s priezviskom L – Z

15.00 – 16.00

FM

15.00 – 15.30 ... študenti s priezviskom A – K

15.30 – 16.00 ... študenti s priezviskom L – Z

Odovzdávanie zadaní diplomových prác

16.00 – 17.00

EaMP

16.00 – 16.30 ... študenti s priezviskom A – K

16.30 – 17.00 ... študenti s priezviskom L – Z

17.00 – 18.00

FM

17.00 – 17.30 ... študenti s priezviskom A – K

17.30 – 18.00 ... študenti s priezviskom L – Z

     

Prosíme študentov, aby si zadanie prišli vyzdvihnúť v stanovenom čase a dodržiavali časový harmonogram podľa priezviska.

Upozorňujeme, že študenti, ktorí si prídu prevziať zadania BP/DP musia spĺňať požiadavku OTP.

V prípade, že si študent nemôže zadanie vyzdvihnúť, dohodne si individuálny termín na statnice@fpedas.uniza.sk

Ďakujeme, že dodržiavate termíny a harmonogram.

Zatvoriť