Všeobecné informácie

Štátnymi skúškami sa overuje, či študent získal vedomosti a zručnosti požadované študijným plánom a či je pripravený na výkon povolania. Štúdium v bakalárskych a inžinierskych študijných programoch sa ukončuje štátnou skúškou.

Štátne skúšky na fakulte sa konajú podľa § 63 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách. Štátna skúška pozostáva zo záverečnej práce a jej obhajoby.

Konať štátnu skúšku môže študent až po splnení všetkých ostatných študijných povinností predpísaných študijným programom.

Opakovať štátnu skúšku môže študent maximálne dvakrát, a to do termínu podľa § 2 ods.10 Študijného poriadku F PEDAS.

Organizáciu štátnych skúšok v danom študijnom programe zabezpečujú profilové katedry v súčinnosti s referátom vzdelávania.

Štátnu skúšku musí študent absolvovať (vrátane jej prípadného opakovania) najneskôr v termíne obmedzenom maximálnou dobou štúdia uvedenou v § 2 ods. 10 Študijného poriadku F PEDAS.

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
YouTube
Prijať
Odmietnuť