Všeobecné informácie

Štátne skúšky

Štátnymi skúškami sa overuje, či študent získal vedomosti a zručnosti požadované študijným plánom a či je pripravený na výkon povolania. Štúdium v bakalárskych a inžinierskych študijných programoch sa ukončuje štátnou skúškou.

Štátne skúšky sa konajú podľa ustanovení zákona o VŠ. Štátnu skúšku tvorí záverečná práca a jej obhajoba. 

Konať štátnu skúšku môže študent až po splnení všetkých ostatných študijných povinností predpísaných študijným programom.

Opakovať štátnu skúšku môže študent maximálne dvakrát, a to do termínu podľa článku 2 ods.12 Študijného poriadku pre 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline. 

Organizáciu štátnych skúšok v danom študijnom programe zabezpečujú poverené útvary (katedry, ústavy a iné) v súčinnosti s referátom pre vzdelávanie. Detaily stanoví fakulta/ústav zabezpečujúci študijný program.

Štátnu skúšku musí študent absolvovať (vrátane jej prípadného opakovania) najneskôr v termíne obmedzenom maximálnou dobou štúdia uvedenou v článku 2 ods. 12 Študijného poriadku pre 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline.

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
YouTube
Prijať
Odmietnuť