História

Katedra ekonomiky vznikla 1. júla 2000 vyčlenením prevažnej časti pedagógov vyučujúcich ekonomické predmety z jednotlivých odborných (profilových) katedier Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov a z pedagógov bývalej Katedry sociálnych vied Fakulty PEDAS Žilinskej univerzity v Žiline – jednak ako interná záležitosť Fakulty PEDAS – snaha sústrediť ekonómov fakulty na spoločnej katedre s cieľom zabezpečovať výučbu ekonomických predmetov pre všetky profilové odbory fakulty, jednak so zámerom vytvoriť postupne samostatný študijný odbor (program) čisto ekonomického zamerania ako odpoveď na rastúci dopyt v tomto regióne.

V súčasnosti je katedra ekonomiky profilovou katedrou zabezpečujúcou dva študijné odbory/programy – študijný program Ekonomika a manažment podniku akreditovaný pre 1., 2. a 3. stupeň vysokoškolského štúdia a študijný program Finančný manažment zatiaľ s akreditáciou pre 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia.

Katedra ekonomiky zabezpečuje aj základné a špecializované ekonomické, právne a sociálne predmety na všetkých študijných odboroch Fakulty PEDAS a na vybraných študijných odboroch ostatných fakúlt Žilinskej univerzity v Žiline. Absolventi uvedených študijných odborov majú predpoklady pre široké uplatnenie v rôznych funkciách a na rôznych postoch ekonomických útvarov podnikov, štátnej a verejnej správy a obchodných organizácií. Na katedre prednášajú odborne fundovaní interní zamestnanci katedry, ako aj externí odborníci, ktorých výsledky práce sú prezentované doma i v zahraničí.

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
YouTube
Prijať
Odmietnuť