Pokyny pre autorov

Článok musí byť originálne, doposiaľ nevydané dielo napísané v kvalitnej angličtine. Nemôže byť súčasne recenzovaný alebo vydaný v inom časopise bez súhlasu časopisu Ekonomicko-manažérske spektrum. Autor(i) musia súhlasiť s tým, že vydaná verzia článku bude umiestnená na internetovej stránke časopisu (v pdf formáte). Pred vydaním článku musia autori podpísať a odovzdať dohodu o autorských právach (naskenovanú podpísanú kópiu v pdf formáte) poskytnutú časopisom. Každý článok je v prvom kole posúdený jedným z redaktorov časopisu, ktorý skontroluje, či je článok v súlade s požiadavkami časopisu. Pokiaľ áno, článok je zaslaný dvom nezávislým recenzentom. Recenzné konanie je obojstranne anonymné.
Články posielajte e-mailom na adresu: ems@fpedas.uniza.sk. Článok je úspešne doručený až po tom, čo autor obdrží potvrdzujúci e-mail.

Požiadavky na formátovanie článku

  • Dĺžka článku by mala byť 10 až 15 strán a mal by mať nasledujúcu štruktúru: Úvod, Metodológia, Výsledky, Diskusia, Záver.
  • Názov článku (každé zmysluplné slovo začínať veľkým písmenom).
  • Celé mená a akademické tituly autorov.
  • Kompletná afiliácia autorov (vrátane názvu katedry, fakulty a univerzity, adresy a e-mailu). V prípade potreby označte korešpondenčného autora.
  • Abstrakt (250-300 slov) slúži na oboznámenie s hlavnou ideou a výsledkami článku.
  • Kľúčové slová (maximálne 5 slov/fráz).
  • JEL klasifikácia.

Technické požiadavky

Text článku môže obsahovať tabuľky, obrázky alebo rovnice, ktoré by mali mať oddelené číslovanie (rovnice by mali byť písané s využitím Microsoft Equation 3.0 alebo Math type). Mali by byť umiestnené v texte pri zodpovedajúcom odseku (hneď po tom, ako sú uvedené v texte). Viac informácií sa nachádza v šablóne uverejnenej na internetovej stránke časopisu.

Použitá literatúra

Zoznam použitej literatúry musí byť usporiadaný abecedne. Všetky referencie citované v texte sa musia nachádzať v zozname použitej literatúry a naopak. Používajte APA štýl referencií

Nečíslujte strany.
Príspevok, prosím, zasielajte iba vo formáte MS Word.

Šablóna príspevku

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
YouTube
Prijať
Odmietnuť