Toogler

Redakčná rada

Redakčná rada EMS

HLAVNÝ REDAKTOR
Tomas KLIESTIK
Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika

VÝKONNÝ REDAKTOR
Maria MISANKOVA
Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika

Jana MAJEROVA
Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika

George LAZAROIU
Institute of Interdisciplinary Studies in Humanities and Social Sciences, New York, NY, USA
 

ASISTENT REDAKCIE
Anna SIEKELOVA
Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika

 
REDAKČNÁ RADA

Viera BARTOSOVA
Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika

Jaroslav BELAS
Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne, Česká republika

Stefan BOJNEC
University of Primorska, Slovenia

Tatiana COREJOVA
Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika

Viktor V. DENGOV
State University in St. Petersburg, Russia

Valentina V. GERASIMENKO
Lomonosov Moscow State University, Russia

Simona HASKOVA
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budejoviciach, Česká republika

Ales HES
Vysoká škola finančná a správna, Praha, Česká republika

Anita KOLNHOFER-DERECSKEI
Obuda University, Budapest, Hungary

Barbara KOS
University of Economics in Katowice, Poland

Pavol KRAL
Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika

Anna KRIZANOVA
Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika

Colin W. LAWSON
University of Bath, United Kingdom

Milovan LAZAREVIC
University of Novi Sas, Republic of Serbia

Martina LUBYOVA
Slovenská akadémia vied, Slovenská republika

Zbigniew LUKASIK
Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom, Poland

Alexander N. LYAKIN
State University in St. Petersburg, Russia

Olga P. MOLCHANOVA
Lomonosov Moscow State University, Russia

Hussam MUSA
Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovenská republika

Elvira NICA
Bucharest University of Economic Studies, Romania

Jan POKRIVCAK
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská republika

Gheorghe POPESCU
Dimitrie Cantemir Christian University, Bucharest, Romania

Mladen RADISIC
University of Novi Sas, Republic of Serbia

Pengfei SHENG
University of Henan, People Republic of China

Velga VEVERE
The University College of Economics and Culture, Latvia

Marek VOCHOZKA
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budejoviciach, Česká republika

Aziza ZEMRANI
The University of Texas Rio Grande Valley, United States of America

Zatvoriť