Študijný program Finančný manažment

Bakalárske štúdium

Absolventi bakalárskeho štúdia dokážu riešiť štandardné aj neštandardné stredne náročné manažérske úlohy orientované na problematiku financií a finančného riadenia podniku. Väčšina získaných profilujúcich vedomostí, zručností a schopností je z oblasti financovania podnikateľskej činnosti, finančnej analýzy, finančného investovania, medzinárodných ale aj verejných financií a implementácie účtovných štandardov IAS/IFSR a US GAPP. Priestor je však vytvorený aj pre nadobudnutie vedomostí z oblasti marketingu, práva, ľudských zdrojov a medzinárodného podnikania, ktoré sú absolventi následne schopní samostatne aplikovať a analyzovať v súvislosti s ekonomickými procesmi a manažérskymi činnosťami v podniku.

Inžinierske štúdium

Absolventi inžinierskeho štúdia sú odborne pripravení vykonávať manažérske funkcie na úrovni vrcholového a stredného manažmentu ako rozhľadení manažéri všetkých typov podnikov s kvalitnými interdisciplinárnymi vedomosťami o ekonomickej realite. Ovládajú základné disciplíny finančného manažmentu, ktoré umožňuje plniť funkciu sprostredkovateľa medzi podnikom a finančným trhom a majú základné znalosti o zručnosti v rámci problematiky metód a modelov strategického finančného riadenia podniku, metód hodnotenia rozpočtovo-kapitálových rozhodnutí, metód a modelov hodnotenia finančného zdravia a výkonnosti podniku, medzinárodných spoločností, finančných inovácií na finančných trhoch a pod.. Ich uplatnenie je perspektívne vo funkcii finančného sprostredkovateľa medzi podnikom a inštitúciami finančného trhu a zahraničím, vo funkcii finančného manažéra neziskových organizácií, v auditorských, poradenských a maklérskych firmách. Obsah štúdia tvoria predmety zamerané na oblasť podnikateľského rizika, kvantitatívneho manažmentu, controllingu, finančného a daňového práva, finančného inžinierstva, finančných investícií, ekonometrickej analýzy a medzinárodných aspektov finančného manažmentu, účtovníctva a zdanenia. Doplnkovo sú však do študijného plánu zaradené aj predmety ekonomicko-humanitného zamerania ako medzinárodný a strategický marketing, personálny manažment, podnikateľská etika, environmentálny manažment.

Študijný program Finančný manažment

Je ako komplexný študijný program v oboch stupňoch štúdia jediným svojho druhu na Slovensku. Jeho jedinečnosť spočíva aj v tom, že študijné plány bakalárskeho a inžinierskeho štúdia koncepčne vychádzajú zo študijných plánov porovnateľných študijných programov na prestížnych zahraničných univerzitách v USA a Veľkej Británii.

Štúdium v študijnom programe Finančný manažment je určené pre tých uchádzačov, ktorí už teraz vidia svoju profesijnú budúcnosť v oblasti financií a finančného riadenia podniku. Počas štúdia totiž študenti nadobudnú jedinečné vedomosti, zručnosti a schopnosti nevyhnutné v každodennej praxi finančného manažéra – špecialistu. Zároveň však nie je vylúčené ani budúce uplatnenie absolventov v pozícii manažér – univerzalista, nakoľko študijný program reflektuje požiadavky praxe a finančne orientované predmety vhodne dopĺňa ostatnými predmetmi, ktorých zvládnutie je nevyhnutné pre získanie komplexného manažérskeho vzdelania.

Absolventi študijného programu Finančný manažment sa uplatnia na manažérskych pozíciách najmä v stredných a veľkých podnikoch a v inštitúciách pôsobiacich na finančných trhoch nielen v národnom, ale aj v medzinárodnom ekonomickom prostredí.

Pre štúdium v študijnom programe Finančný manažment sa nevyžaduje predošlé vzdelanie ekonomického zamerania. Študijný plán bol totiž postavený tak, aby si študenti všetky potrebné vedomosti, zručnosti a schopnosti osvojili počas štúdia.

Zoznam predmetov FM

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
YouTube
Prijať
Odmietnuť