Toogler

Štátne skúšky pre akademický rok 2021/2022

 

do 29. 10. 2021 – zadanie tém BP a DP
do 15. 04. 2022 – podanie prihlášky na ŠS
25. 04. 2022 – odovzdanie BP
02. 05. 2022 – odovzdanie DP
do 20. 05. 2022 – oboznámenie sa s recenznými posudkami BP a DP
23. 05. 2022 – 03. 06. 2022 – štátne skúšky Bc. a Ing. (presný termín bude upresnený)
15. 08. 2022 – 26. 08. 2022 – opakovaný, resp. náhradný termín ŠS Bc. a Ing. (v prípade, ak tento termín bude vypísaný)

Zatvoriť