Toogler

Harmonogram štátnych skúšok

Harmonogram štátnych skúšok pre bakalárske štúdium

bude zverejnený týždeň pred termínom ŠS

Harmonogram štátnych skúšok pre inžinierske štúdium

bude zverejnený týždeň pred termínom ŠS

Harmonogram štátnych skúšok pre bakalárske a inžinierske štúdium – opakovaný, resp. náhradný termín“

O vypísaní tohto termínu rozhoduje vedúci KE až po riadnom termíne ŠS. V prípade jeho vypísania bude harmonogram zverejnený týždeň pred jeho uskutočnením.

Zatvoriť