Udelenie atribútu HOT PAPER pre článok publikovaný v časopise Mathematics

Výsledky vedeckej tvorivej činnosti členov katedry Ekonomiky – doc. Ing. Kataríny Valáškovej, PhD. a Ing. Pavla Ďuranu, PhD.  a katedry Kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky – Mgr. Peter Adamko, PhD. uverejnené v časopise Mathematics (Q1, IF 2.592) so zameraním na zmeny na spotrebiteľskom trhu vplyvom pandémie COVID-19 boli ocenené atribútom HOT PAPER od vedeckej databázy Web of Science.

Toto významné ocenenie sa udeľuje vedeckým prácam, ktoré boli publikované v posledných dvoch rokoch a v sledovanom období získali dostatok citácií na to, aby sa zaradili medzi 0,1 % najlepších prác v akademickej oblasti Mathematics na svete.

hot papers 1

hot papers 2

Článok našich kolegov Changes in Consumers' Purchase Patterns as a Consequence of the COVID-19 Pandemic získal v obodbí máj/jún 2022 dostatočné množstvo citácií na to, aby sa umiestnil medzi top  0,1 % článkov v porovnaní s prácami v rovnakej oblasti a pridanými do databázy Web of Science v rovnakom období.

K tomu veľkému úspechu kolegom srdečne gratulujeme.

prof. Ing. Anna Križanová, CSc, bola menovaná do funkcie prorektorky

Naša kolegyňa prof. Ing. Anna Križanová, CSc, bola menovaná do funkcie prorektorky pre vzdelávanie Žilinskej univerzity v Žiline. Želáme jej veľa úspechov v práci.

fakulta 1

doc. Ing. Katarína Valášková, PhD. menovaná do funkcie prodekanky pre vzdelávanie Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline

Naša kolegyňa doc. Ing. Katarína Valášková, PhD., bola 1.7.2022 menovaná do funkcie prodekanky pre vzdelávanie Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Želáme jej veľa úspechov v práci.

Valášková mensie

Článok v impaktovanom časopise Journal of Competitiveness Q1

je nám cťou podeliť sa s Vami o úspech kolegov doc. Ing. Márie Kováčovej, PhD., Ing. Lucie Michalkovej, PhD., a Ing. Romana Blažeka, ktorých príspevok „Valuing the Interest Tax Shield in the Central European Economies: Panel Data Approach“ bol publikovaný vo významnom impaktovanom časopise Journal of Competitiveness. Web of Science, IF 3, 85, AIS 0,438. Quartile in Category Economics: Q1. GRATULUJEME.

Prispevok1

Článok vo významnom časopise

PRIATELIA, je nám cťou podeliť sa s Vami o úspech prof. Ing. Tomáša Klieštika, PhD. , ktorý je spoluautorom článku „Capital market deepening, Governor’s characteristics and Russian regional enterprises: A big data analysis“ publikovanom v jednom z najvýznamnejších svetových ekonomických časopisov Journal of Business Research. IF 7.55 (Q1), AIS 1.430 (Q1).

Odkaz na článok

Informácia k výberu voliteľných predmetov.

Do 10.3.2022 si študenti môžu vybrať voliteľný predmet na ďalší akademický rok.

Všetky dôležité informácie týkajúce sa výberu voliteľných predmetov budú zaslané študentom, ktorých sa to týka zo študijného oddelenia na školský email.

Prosíme, aby ste si tieto dni svoj školský email pravidelne kontrolovali.

vol.png

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
YouTube
Prijať
Odmietnuť