Oddelenie marketingu a spoločenských vied

Adresa
BF341
COM_CONTACT_EMAIL
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Telefónne číslo
+421/41/513 32 10

Doplnkové informácie

Doplnkové informácie

Researcher ID:                     P-2328-2015

ORCID Number                   https://orcid.org/0000-0001-5278-9275

Pozícia:                                  vedúca oddelenia marketingu a spoločenských vied, vysokoškolský učiteľ                                             

Miestnosť:                             BF 341

Mail:                                      Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Telefónne číslo:                     +421/41/513 32 57

Konzultačné hodiny:            streda 9.00-11.00         

Zabezpečované predmety:             

Spoločensky zodpovedné podnikanie

II. stupeň Bc.

Kvantitatívny a kvalitatívny výskum

II. stupeň Bc.

Zdieľaná a cirkulárna ekonomika

III. stupeň Bc.

 

Vzdelávanie a graduačný rast:

PhD.      denné doktorandské štúdium, Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, odbor 62-03-9 Odvetvové a prierezové ekonomiky, názov dizertačnej práce: Význam a úloha Public relations v komunikačnej politike vysokých škôl, 2011

Ing.        Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku, 2008

 

Garantovanie štúdia:

 

Vedeckovýskumné zameranie:

Ing. Katarína Zvaríková, PhD., je vedúcou oddelenia marketingu a spoločenských vied na Katedre ekonomiky, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. Jej odborný profil sa formoval na Žilinskej univerzite v Žiline, kde absolvovala aj doktorandské štúdiom s tému dizertačnej práce Význam a úloha Public relations v komunikačnej politike vysokých škôl. V súčasnosti sa vo svojej vedecko-výskumnej činnosti zameriava najmä na oblasť spoločensky zodpovedného podnikania a zdieľanej a cirkulárnej ekonomiky. Absolvovala erasmus programy v Českej republike, Taliansku a Chorvátsku. Publikuje v renomovaných indexovaných a impaktovaných zahraničných časopisoch. Je členkou edičnej rady Journal of Self_governance and Management Economics, recenzuje články do indexovaných a impaktovaných zahraničných časopisov. Participuje na projektoch VEGA a APVV ako spoluriešiteľ a ako zodpovedný riešiteľ zahraničného vedeckého projektu GAAA.

 

Najvýznamnejšie pedagogické výstupy (5max):

Zvaríková, K. (2023). Spoločensky zodpovedné podnikanie, EDIS Žilina, 2023, 109 str., ISBN 978-80-554-1938-1

Michalková, L., Zvaríková, K., Frajtová Michalíková, K. (2022). Investičný manažment, EDIS Žilina, 2022, 142 str., ISBN 978-80-554-1922-0

 

Najvýznamnejšie vedecké publikácie (5max):

Valášková, K., Androniceanu, A. M., Zvaríková, K., Olah, J. (2021). Bonds between earnings management and corporate financial stability in the context of the competitive ability of enterprises. Journal of competitiveness, 13(4), 167-184. (WoS – Q1; IF – 3,850; JIF RANK - 41/377; Q3 AIS – 0.442; JCR Category – ECONOMICS; Scopus – Q1, SJR – 0,93; autorský podiel – 30 %)

Ballerini, J., Alam, G. M., Zvaríková, K., Santoro, G. (2022). How emotions from content social relevance mediate social media engagement: evidence from European supermarkets during the COVID-19 pandemic. British Food Journal, Early Access 2022 (WoS – Q2; IF – 3,224; JIF RANK – 11/22; Q2 AIS - 0.394; JCR Category -AGRICULTURE ECONOMICS & POLICI; Scopus – Q2, SJR – 0,609; autorský podiel – 40 %)

Gavurova, B., Belas, J., Zvarikova, K., Rigelsky, M., & Ivankova, V. (2021). The Effect of Education and R&D on Tourism Spending in OECD Countries: An Empirical Study. Amfiteatru Economic, 23(58), 806-823. (WOS - Q2; IF 2021 - 1,983; JIF RANK – 182/376; Q4 AIS - 0,169; JCR Category - Economics; autorský podiel 25 %)

Belas, J., Gavurova, B., Schonfeld, J., Zvarikova, K., & Kacerauskas, T. (2017). Social and economic factors affecting the entrepreneurial intention of university students. Transformation in Business & Economics, 16(3), 220-239 (kvartil 2017 – Q2; IF 2017 – 1,112; JIF RANK - 177/353; Q4 AIS – 0,085; JCR Category - Economics; autorský podiel – 20 %)

Belas, J., Dvorsky, J., Tyll, L., & Zvarikova, K. (2017). Entrepreneurship of university students: Important factors and the propensity for entrepreneurship. Administratie si Management Public, 2017(28),  6 - 24 (SCOPUS kvartil 2017 - Q1; SJR - 0,991; autorský podiel 25%)

 

Scientometrické údaje:

WoS

h-index                                               9

počet verifikovaných recenzií            17

SCOPUS

h-index                                               10

Google Scholar

h-index                                               16

i10-index                                            23

 

Projekty:

Projekt NFP313011BWN6 Implementačný rámec a business model internetu vecí v inteligentnom priemysle – zodpovedný riešiteľ 

GA AA - Impact of CSR concept implementation in small and medium-sized enterprises in the region V4 – zahraničný výskumný projekt (pridelené prostriedky 2 000 €)

VEGA 1/0121/20  - Výskum systémov transférového oceňovania ako nástroja merania výkonnosti národných a nadnárodných spoločností v kontexte earnings managementu v podmienkach Slovenskej republiky a krajín V4 - zodpovedný riešiteľ 

VEGA 1/0210/19 - Výskum inovatívnych atribútov kvantitatívnych a kvalitatívnych fundamentov oportunistického modelovania zisku-  zodpovedný riešiteľ 

Doplňujúce informácie:

členka organizačného výboru medzinárodnej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky

členka organizačného výboru medzinárodnej konferencie Ekonomika Management Finance (EMF 2022)

členka redakčnej rady časopisu Journal of Self-Governance and Management Economics

hodnotiteľ projektov VEGA

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
YouTube
Prijať
Odmietnuť