Oddelenie financií a finančného manažmentu

Adresa
BF308
COM_CONTACT_EMAIL
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Telefónne číslo
+421/41/513 32 30

Doplnkové informácie

Doplnkové informácie

Researcher ID:                     P-2726-2015

ORCID Number                   http://orcid.org/0000-0001-9242-5898

Pozícia:                                  odborný asistent                                            

Miestnosť:                             BF 308

Mail:                                      Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Telefónne číslo:                     +421 41 5133 230

Konzultačné hodiny:            utorok 10.00 – 12.00  

Zabezpečované predmety               

Účtovníctvo                                                               I. stupeň Bc.

Vybrané problémy finančného účtovníctva              II. stupeň Ing.

Odborná prax A                                                         II. stupeň Ing.

Odborná prax B                                                         II. stupeň Ing.

Odborná prax C                                                         II. stupeň Ing.

Odborná prax D                                                         II. stupeň Ing.

Finančné účtovníctvo 1                                             I. stupeň Bc.

Vzdelávanie a graduačný rast:

PhD.      Interné doktorandské štúdium, Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, odbor 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku, názov dizertačnej práce: Návrh modelu výskumu konkurencie podniku, 2014

Ing.        Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, odbor 3.3.21 Ekonomika a riadenie podnikov, 2008.

Vedeckovýskumné zameranie:

Ing. Ľubica Gajanová, PhD. sa prierezovo vo svojej vedecko-výskumnej činnosti zameriava na problematiku marketing manažmentu, predovšetkým na výskum marketingovej komunikácie, vnímania spoločenskej zodpovednosti podniku a značky ako hodnoty pre zákazníka, riadenia vzťahov so zákazníkmi a konkurenčného spravodajstva. Je členom redakčných rád a recenzentkou viacerých renomovaných indexovaných a impaktovaných zahraničných časopisov.

Najvýznamnejšie pedagogické výstupy (5max):

Gajanová, Ľ., a kol. (2022). Praktikum z marketingu služieb, EDIS Žilina: Žilinská univerzita, 2022, 192 str., ISBN 978-80-554-1873-5.

Kramárová, K. a kol. (2021). Finančné účtovníctvo verejného sektora. EDIS Žilina: Žilinská univerzita, 2021, 303 str., ISBN 978-80-554-1813-1.

Najvýznamnejšie vedecké publikácie (5max):

Michulek, J., Gajanova, L., Krizanova, A., Nadanyiova, M. (2023). Determinants of improving the relationship between corporate culture and work performance. Illusion or reality of serial mediation of leadership and work engagement in a crisis period?, Frontiers in Psychology, 14, https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1135199 (kvartil 2021 – Q1; IF 2021 – 4.232; AIS 2021 – 1.073, autorský podiel 25%)

Gajanova, L., Nadanyiova, M., Majerova, J. & Aljarah, A. (2021). Brand value sources in banking industry: Evidence for marketing communication across generational cohorts. Polish journal of management studies, 23(1), 151-171. https://doi.org/10.17512/pjms.2021.23.1.10 (kvartil 2020 - Q3, SJR 2020 - 0.319, H-index 21, autorský podiel 30%)

Krizanova, A., Lăzăroiu, G., Gajanova, L., Kliestikova, J., Nadanyiova, M., & Moravcikova, D. (2019). The Effectiveness of Marketing Communication and Importance of Its Evaluation in an Online Environment. Sustainability, 11, 7016. doi: https://doi.org/10.3390/su11247016 (kvartil 2019 - Q2; IF 2019 – 2.576; AIS 2019 – 0.331, autorský podiel 30%)

Krizanova, A., Gajanova, L., & Nadanyiova, M. (2018). Design of a CRM Level and Performance Measurement Model. Sustainability, 10(7), 2567. https://doi.org/10.3390/su10072567 (kvartil 2018 - Q2; IF 2018 - 2.592 ; AIS 2018 - 0.335; autorský podiel 40%)

Stefanikova, L., & Masarova, G. (2013). The need of complex competitive intelligence. Procedia - social and behavioral sciences, 110, 669-677. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.911 (SJR 2013 - 0.151, H-index 53, autorský podiel 50%)

Scientometrické údaje:

WoS

h-index                                               10

počet verifikovaných recenzií            30

SCOPUS

h-index                                               8

Google Scholar

h-index                                               10

i10-index                                            10

Projekty:

VEGA č. 1/0409/23    Forenzný marketing ako fundament objektívnej empirickej podpory manažérskych rozhodovacích procesov, doba riešenia: 2023-2025, pozícia: hlavný riešiteľ

VEGA č. 1/0032/21 Marketing engineering ako progresívna platforma optimalizácie manažérskych rozhodovacích procesov v kontexte súčasných výziev marketingového riadenia, doba riešenia: 2021-2023, pozícia: riešiteľ

VEGA č. 1/0064/20 Behaviorizmus v spoločensky zodpovednej komunikačnej stratégii podniku, doba riešenia: 2020-2022, pozícia: riešiteľ

APVV 15-0505: Integrovaný model manažérskej podpory budovania a riadenia hodnoty značky v špecifických podmienkach SR, doba riešenia: 2016-2020, pozícia: riešiteľ

Erasmus+ 2017-1-MT01-KA203-026960 Multiple Higher Educational Institution - Master in Entrepreneurship - Kooperácia VŠ inštitúcií s cieľom vytvorenia Master študijného programu zameraného na podporu SME podnikania (2017-2020), pozícia: riešiteľ

Doplňujúce informácie:

Člen redakčnej a recenznej rady časopisu European Journal of International Management

Člen redakčnej rady časopisu Communications – Scientific Letters of the University of Zilina

Člen redakčnej rady časopisu Journal of Sustainable Marketing

Guest editor v časopise Sustainability, Special Issue: Market Orientation, Strategic Marketing and Sustainable Innovation

Člen organizačnej rady medzinárodnej vedeckej konferencie Globalization and its socio-economic consequences

Člen výboru medzinárodnej vedeckej konferencie Applied Management Advances in the 21st Century

Člen výboru medzinárodnej vedeckej konferencie IBIMA

Hodnotiteľ projektov Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)

Hodnotiteľ projektov Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV)

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
YouTube
Prijať
Odmietnuť