Zákonník práce s komentárom, s príkladmi a vybranými vzormi zmlúv

JUDr. Eva Kováčiková
192
978-80-8162-011-9
2015
Popis

Publikácia obsahuje aktuálnu verziu základného pracovnoprávneho predpisu – Zákonníka práce ( zákon č. 311/2001 Z.z. v platnom znení ). V spolupráci s vydavateľstvom odborného časdopisu Poradca, s.r.o. autorka pravidelne uverejňuje komentár vždy, keď dôjde k väčšej novelizácii tohto zákona.
Komentár je určený predovšetkým základným subjektom pracovnoprávnych vzťahov – zamestnávateľom  a zamestnancom . Je však vhodným doplnením študijných materiálov pre študentov Žilinskej univerzity, ktorí vo svojich učebných programoch majú predmet Pracovné právo.
Aktuálna verzia publikovaného komentára Zákonníka práce je obohatená praktickými príkladmi a vybranými vzormi zmlúv a podaní podľa Zákonníka práce, ktoré vznikli v spoluautorstve s JUDr. Miroslavom Tichým.

Obálka