Účtovníctvo - teória a prax s aplikáciou na dopravný podnik

Ing. Viera Bartošová
247
80-7100-830-3
2001
Popis

Ak má akýkoľvek podnik, nielen dopravný, fungovať efektívne, je nevyhnutné, aby si viedol presnú a správnu evidenciu o všetkom, čo s podnikaním súvisí. Všetky transakcie podniku ako celok, odohrávajúce sa počas určitého časového obdobia, sa môžu znázorniť ako veľká databáza a túto databázu môže účinne využívať veľký počet zainteresovaných subjektov ako vo vnútri, tak aj mimo podniku. Takto by sa dal veľmi stručne vyjadriť význam účtovníctva ako informačného systému podniku. Ambíciou tohto učebného textu však nie je presvedčiť čitateľov o tom, že v zdravom trhovom prostredí nemožno bez účtovných informácií riadiť a že len málokto sa v živote zaobíde bez základných účtovných znalostí, ale o tom, že účtovníctvo tak, ako čokoľvek iné v živote, môže byť zaujímavé a zvládnuteľné bez problémov, ak človek skutočne chce a dokáže si vytvoriť správny vzťah k všetkému, čo robí.      V tomto duchu boli písané skriptá, ktoré v štyroch kapitoláchpribližujú problematiku účtovníctva podnikateľov v nadväznosti na možnú aplikáciu v podniku dopravy. 

Obálka