Supply Chain Management

Ing. Peter Majerčák, PhD., doc. Ing. Pavel Ceniga, PhD.
208
978-80-554-0038-9
2008
Popis

Publikácia bola vydaná s podporou Európskeho sociálneho fondu, projekt SOP CZ – 2005/NP1-007 v anglickej verzii a týka sa problematiky manažmentu integrovaného dodávateľského(logistického)reťazca s dôrazom na jeho vymedzenie, skladovanie, dopravu a prepravu. Predmetný obsah bezprostredne nadväzuje na vydanú publikáciu Základy logistického manažmentu, ktorá obsahuje päť časti. V pokračujúcej šiestej častije zameraná pozornosť na riadenie materiálového toku s popisom pokrokových systémov riadenia tokov v rámci obstarávania, výroby a distribúcie. Siedma časť publikácie rozoberá problematiku dopravy a prepravy v logistickom reťazci z rôznych odborných aspektov. Časť ôsma sa venuje skladovaniu jeho základným funkciám, operáciám a rôznym typom skladovania. Posledná deviata časť rozoberá úlohu nákupu v dodávateľskom reťazci a špecifikáciu jeho jednotlivých aktivít. 

Obálka