Toogler

Študijný poradca/Koordinátor - Erasmus

Študijný poradca

Ing. Iveta Sedláková, PhD.

miestnosť: BF315

e-mail: iveta.sedlakova@fpedas.uniza.sk

tel: 041/ 513 3206

Koordinátor - Erasmus
Zatvoriť