Toogler

Vedenie katedry

Vedúci katedry

prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
tel.: +421 41 513 32 00
e-mail: tomas.kliestik@fpedas.uniza.sk

Zástupca vedúceho katedry

doc. Ing. Pavol Kráľ, PhD.
E-mail: pavol.kral@fpedas.uniza.sk

Oddelenie mikroekonómie, makroekonómie a manažmentu

Ing. Pavol Ďurana, PhD.

Kancelária: 
BF 310
Telefón: +421 (0)41/513 30 97

Oddelenie financií a finančného manažmentu

 

Ing. Katarína Valášková, PhD.

Kancelária: 
BF 308
Telefón: +421 (0)41/513 3237
 

Oddelenie marketingu a spoločenských vied

 

 

prof. Ing. Anna Križanová, PhD.

 Kancelária: 
BF310
Telefón: +421 (0)41/513 3050

Oddelenie technickej podpory

 

 

Ing. Juraj Cúg, PhD.

Kancelária: 
BF 341
Telefón: +421 (0)41/513 3217

Sekretariát vedúceho katedry

 Ing. Helena Rychlíková

Kancelária: 
BF 332
Telefón: tel.: 041/513 3201
Zatvoriť