Toogler

Adresár

Meno E-mail Miestnosť Telefón
Bartošová, Viera, doc. Ing., PhD. viera.bartosova@fpedas.uniza.sk BF311 +421/41/513 32 24
Blažek, Roman, Ing.
Doktorand (Katedra ekonomiky)
roman.blazek@stud.uniza.sk BF100 +421/41/513 32 49
Cibová, Jana, Bc. jana.cibova@fpedas.uniza.sk BF340 +421/41/513 32 28
Cúg, Juraj, Ing., PhD.
Vedúci oddelenia (Oddelenie technickej podpory - Katedra ekonomiky)
juraj.cug@fpedas.uniza.sk BF310 +421/41/513 32 17
Cúgová, Aneta, Ing.
Doktorand (Katedra ekonomiky)
aneta.cugova@fpedas.uniza.sk - -
Ďurana, Pavol, Ing., PhD.
Vedúci oddelenia (Oddelenie mikroekonómie, makroekonómie a manažmentu - Katedra ekonomiky)
pavol.durana@fpedas.uniza.sk BF310 +421/41/513 30 97
Frajtová Michalíková, Katarína, Ing., PhD. katarina.michalikova@fpedas.uniza.sk BF341 +421/41/513 32 25
Gabríková, Barbora, Ing.
Doktorand (Katedra ekonomiky)
barbora.gabrikova@stud.uniza.sk BF343 +421/41/513 32 27
Gajanová, Ľubica, Ing., PhD. lubica.gajanova@fpedas.uniza.sk BF308 +421/41/513 32 30
Gajdošíková, Dominika, Ing.
Doktorand (Katedra ekonomiky)
dominika.gajdosikova@stud.uniza.sk BF343 +421/41/513 32 27
Gogolová, Martina, Ing., PhD. martina.gogolova@fpedas.uniza.sk BF315 +421/41/513 32 35
Gregová, Elena, doc. Mgr., PhD. elena.gregova@fpedas.uniza.sk BF316 +421/41/513 32 11
Hrošová, Lenka, Ing.
Doktorand (Katedra ekonomiky)
lenka.strakova@fpedas.uniza.sk BF343 +421/41/513 32 27
Janošková, Katarína, doc. Ing., PhD. katarina.janoskova@fpedas.uniza.sk BF338 +421/41/513 32 33
Juríčková, Veronika, Ing.
Doktorand (Katedra ekonomiky)
veronika.galgankova@fpedas.uniza.sk BF100 +421/41/513 32 49
Kicová, Eva, Ing., PhD. eva.kicova@fpedas.uniza.sk BF340 +421/41/513 32 31
Klieštik, Tomáš, prof. Ing., PhD.
Vedúci katedry (Katedra ekonomiky)
tomas.kliestik@fpedas.uniza.sk BF331 +421/41/513 32 00
Kollár, Boris, Ing., PhD. boris.kollar@fpedas.uniza.sk BF308 +421/41/513 32 23
Kováčová, Mária, Ing., PhD. maria.kovacova@fpedas.uniza.sk BF317 +421/41/513 32 19
Kovalová, Erika, Ing., PhD. erika.kovalova@fpedas.uniza.sk BF341 +421/41/513 32 15
Kráľ, Pavol, doc. Ing., PhD.
Zástupca vedúceho katedry (Katedra ekonomiky)
pavol.kral@fpedas.uniza.sk BF309 +421/41/513 32 32
Kramárová, Katarína, Ing., PhD. katarina.kramarova@fpedas.uniza.sk BF308 +421/41/513 32 47
Križanová, Anna, prof. Ing., CSc.
Prodekan pre vzdelávaciu činnosť (Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov)
Vedúci oddelenia (Oddelenie marketingu a spoločenských vied - Katedra ekonomiky)
anna.krizanova@fpedas.uniza.sk BF314 +421/41/513 32 02
Kubjatková, Anna, Ing.
Doktorand (Katedra ekonomiky)
anna.kubjatkova@fpedas.uniza.sk BF100 +421/41/513 32 49
Majerčák, Peter, Ing., PhD. peter.majercak@fpedas.uniza.sk BF329 +421/41/513 32 29
Majerová, Jana, doc. JUDr. Ing., PhD. jana.majerova@fpedas.uniza.sk BF330 +421/41/513 30 99
Michalková, Lucia, Ing., PhD. lucia.michalkova@fpedas.uniza.sk BF315 +421/41/513 32 20
Michulek, Jakub, Ing.
Doktorand (Katedra ekonomiky)
jakub.michulek@stud.uniza.sk BF100 +421/41/513 32 49
Nadányiová, Margaréta, doc. Ing., PhD. margareta.nadanyiova@fpedas.uniza.sk BF307 +421/41/513 32 48
Nahalková Tesárová, Eva, Ing.
Doktorand (Katedra ekonomiky)
eva.tesarova@stud.uniza.sk BF100 +421/41/513 32 49
Olexová, Veronika, Ing.
Doktorand (Katedra ekonomiky)
veronika.paurova@fpedas.uniza.sk BF343 +421/41/513 32 27
Podhorská, Ivana, Ing., PhD. ivana.podhorska@fpedas.uniza.sk BF340 +421/41/513 30 96
Poliaková, Adela, Ing., PhD., EUR ING adela.poliakova@fpedas.uniza.sk BF341 +421/41/513 32 39
Poniščiaková, Oľga, Ing., PhD. olga.ponisciakova@fpedas.uniza.sk BF318 +421/41/513 32 16
Poradová, Monika, Ing.
Doktorand (Katedra ekonomiky)
monika.poradova@fpedas.uniza.sk BF343 +421/41/513 32 27
Rosnerová, Zuzana, Ing.
Doktorand (Katedra ekonomiky)
zuzana.rosnerova@fpedas.uniza.sk BF343 +421/41/513 32 27
Rychlíková, Helena, Ing.
Sekretárka vedúceho katedry (Katedra ekonomiky)
helena.rychlikova@fpedas.uniza.sk BF332 +421/41/513 32 01
Sedláková, Iveta, Ing., PhD. iveta.sedlakova@fpedas.uniza.sk BF315 +421/41/513 30 98
Seemann, Peter, Mgr., PhD. peter.seemann@fpedas.uniza.sk BF339 +421/41/513 32 26
Siekelová, Anna, Ing., PhD. anna.siekelova@fpedas.uniza.sk BF307 +421/41/513 32 05
Štofková, Zuzana, MUDr. Ing., PhD. zuzana.stofkova@fpedas.uniza.sk BF318 +421/41/513 32 12
Šukalová, Viera, Ing., PhD., EUR ING viera.sukalova@fpedas.uniza.sk BF313 +421/41/513 32 14
Švábová, Lucia, doc. RNDr., PhD. lucia.svabova@fpedas.uniza.sk BF312 +421/41/513 32 57
Vagner, Ladislav, Ing., PhD. ladislav.vagner@fpedas.uniza.sk BF338 +421/41/513 32 34
Valášková, Katarína, doc. Ing., PhD.
Vedúci oddelenia (Oddelenie financií a finančného manažmentu - Katedra ekonomiky)
katarina.valaskova@fpedas.uniza.sk BF312 +421/41/513 32 37
Vrtaňa, Dávid, Ing., PhD. david.vrtana@fpedas.uniza.sk BF339 +421/41/513 32 13
Zábojník, Stanislav, Ing., PhD. stanislav.zabojnik@fpedas.uniza.sk BF340 +421/41/513 30 95
Zvaríková, Katarína, Ing., PhD. katarina.zvarikova@fpedas.uniza.sk BF341 +421/41/513 32 10

Zatvoriť