Riadenie a rozvoj vysokokvalifikovaného ľudského potenciálu

Kolektív
121
80-2281-701-5
2006
Popis

Autori: doc. Ing. Martina Blašková, PhD., Ing. Miloš Hitka, PhD., RNDr. Rudolf Blaško, PhD., prof. dr hab. Inž. Stanislaw Borkowski, Mgr. Joanna Rosak, doc. Ing. Anna Križanová, CSc., doc. Ing. Viera Farkašová, CSc.

Publikácia je určená poslucháčom prvého stupňa ekonomických študijných odborov, ale najmä: Ekonomika a manažment podniku, Finančný manažment, Elektronický obchod a manažment a Odvetvové a prierezové ekonomiky. Základným cieľom publikácie je prezentovať najvýznamnejšie aspekty žiaduceho využívania a rozvoja tvorivého potenciálu ľudských zdrojov podniku a týmto spôsobom napomôcť riadiacim zložkám organizácií výrobného i nevýrobného charakteru správať sa v tejto oblasti skutočne efektívne a zmysluplne. Na základe uvedeného zámeru je publikácia rozdelená do ôsmich kapitol, pričom sa každá kapitola snaží upozorniť na najzávažnejšie momenty uvažovanej oblasti a poskytnúť  súbor odporúčaní pre skvalitnenie existujúceho stavu.

Obálka