Projektový manažment (Návody na cvičenia pre Fakultu PEDAS)

doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD., Ing. Pavol Kráľ, PhD., Ing. Miriam Močková, PhD.
237
978-80-554-0506-3
2012
Popis

Skriptá sú venované študentom študijných programov Elektronický obchod a manažment, Ekonomika a manažment podniku a Poštové inžinierstvo, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinskej univerzity v Žiline a zároveň môžu byť zdrojom informácií pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o oblasť projektového manažmentu. Skriptá sú vypracované ako návody na cvičenia pri výučbe predmetu Projektový manažment. Problematika je rozdelená do šiestich kapitol. Skriptá sa zoberajú metódami, technikami a nástrojmi projektového manažmentu využívanými v jednotlivých fázach projektového cyklu, ktoré sú aplikované na príkladoch. 

Obálka