Profil kształcenia akademickiego w euroregionie Beskidy a oczekiwania transgranicznego rynku pracy

prof. nzw. dr hab. inž. Jacek Binda, prof. nzw. dr hab. Jan Ostoj, dr. Elžbieta Rak-Mlynarska, prof. Ing. Anna Križanová, CSc., doc. Ing. Martin Bugaj, PhD., doc. Ing. Radovan Madleňák, PhD.
154
978-83-61310-37-2
2014
Popis

Publikácia je výstupom projektu „Poľsko-slovenská letná univerzita mládeže a diagnóza smerov vysokoškolského vzdelávania pre potreby cezhraničného trhu práce“. V jej rámci sú spracované také problematiky ako možnosti rozvoja cezhraničného zamestnávania, problémy rezultujúce z cezhraničného zamestnávania, bariéry a stimuly cezhraničného zamestnávania a rola akademického prostredia v stimulovaní rozvoja cezhraničného zamestnávania.

Obálka