Podnikateľská etiketa: Spoločenský styk

doc. PhDr. Helena Janotová, CSc.
80
ISBN:978-80-8070-660-9
Popis

Vysokoškolské skriptum je už 2. doplneným a prepracovaným vydaním. Odporúča sa ako študijný materiál študentom 1. ročníka študijného programu ekonomika a manažment podniku. Učebné texty sú rozdelené do 12 kapitol, ktoré sa venujú významu spoločenskej etiky pre človeka, všeobecným pravidlám spoločenského styku, etikete mien, jazyka a písomného prejavu, etikete pri výbere a prijímaní do zamestnania, etikete zamestnaneckých vzťahov, spoločenskej stránke obchodného rokovania, komunikácii v obchodnom styku, spoločenským pracovným a mimopracovným príležitostiam a udalostiam, osobnému imidžu manažéra a zvláštnostiam spoločenskej etikety v inom kultúrnom prostredí.  Učebné texty obsahujú aj text z oblasti spoločenského správania so správnymi odpoveďami, čo umožňuje študentom urobiť si vlastné sebahodnotenie znalostí a zručností z podnikateľskej etikety, ktorá síce vychádza z „veľkej“ spoločenskej etikety, ale má určité zvláštnosti najmä v prípade spoločenských predností.

Obálka