Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy

Gnap, Poliak, Kováčiková
158
978-80-554-0525-4
2012
Popis

Odborná publikácia patrí do súboru učebných textov určených pre získanie odbornej spôsobilosti na podnikanie v zmysle zákona o cestnej doprave ( zákon č. 56/2012 Z-z- v platnom znení ) .
Učebné texty sú určené pre prípravu na skúšku na preukázanie odbornej spôsobilosti v cestnej nákladnej doprave, sú však určené i ako učebné texty pre študentov študijného programu Cestná doprava ako doplnenie základnej študijnej literatúry.
Po obsahovej stránke táto publikácia spĺňa požiadavky Prílohy I Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ( ES ) č. 1071/2009, ktorým sa ustanovujúspoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré sú potrebné pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy.

Obálka