Oceňovanie nehnuteľnosti a firiem

Doc. Ing. Ján Holécy, CSc, Ing. Iveta Sedláková
61
Doc. Ing. Ján Holécy, CSc, Ing. Iveta Sedláková
2000
Popis

Táto publikácia bola vydaná prostredníctvom Programu PHARE TEMPUS IB_JEP-14380-1999. Je venovaná podstate ohodnocovania nehnuteľnosti a firiem, vrátane otázky goodwillu, z hľadiska rozhodovania sa o kúpe a predaji nehnuteľností a firiem občanom EÚ. Obsahuje vysvetlenie najdôležitejších veličín, postupov, základných princípov a metód v rámci SR a vybraných krajín EÚ. Autori spracovali publikáciu ako pomôcku úradníkom štátnej správy pochopiť podstatu ohodnocovania nehnuteľností a firiem, aby mohli kvalifikovane pristupovať k rozhodovaniu o kúpe, predaji a prevode nehnuteľností. Publikácia môže byť tiež nápomocná úradníkom štátnej správy vyhnúť sa hrubým omylom pri rozhodovaní o kúpe a predaji nehnuteľností, najmä tých, ktoré sú vo vlastníctve štátu.

Obálka