MUDr. Ing. Zuzana Štofková, PhD.

Ľudia kategória: 
Kancelária: 
BF 332
Telefón: 
+421 (0)41/513 3201
Kariéra: 

V roku 2004 absolvovala štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v roku 2010 inžinierske štúdium Ekonomika a manažment podniku na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline a následne ukončila v roku 2013 doktorandské štúdium v študijnom programe 3.3.20 Odvetvové a prierezové ekonomiky. Na Katedre ekonomiky pôsobí ako vysokoškolský učiteľ od roku 2015.

Predmety: 

Personálny manažment

Zameranie: 

rozvoj ľudských zdrojov, personálne zručnosti, manažment kvality, manažment, strategický manažment, hodnotenie ekonomických a mimoekonomických aspektov kvality života

Viac info: 
Viac informácií