Manažment podniku 2

Štofková, J. a kol.
394
978-80-554-0418-9
2011
Popis

Autori: prof. Ing. Jana Štofková, PhD., prof. Ing. Štefan Cisko, CSc., doc. Ing. Viera Bartošová, PhD., doc. Ing. Miriam Jankalová, PhD., doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD., doc. Ing. Radovan Madleňák, PhD., doc. Ing. Mariana Strenitzerová, PhD., Ing. Ján Fľak, PhD., Ing. Katarína Štofková, PhD.

Manažment je disciplína, v ktorej sa neustále objavujú nové zistenia, teórie, názory, diskusie, ako aj skúsenosti a aktuálne trendy, ktoré posúvajú oblasť riadenia dopredu. Uvedené skutočnosti motivovali autorov k aktualizácii vysokoškolskej učebnice o manažmente podniku publikovanej v roku 2007 a určenej tak pre študentov ekonomických študijných odborov, ako aj pre širokú odbornú verejnosť.
 

Obálka