Konferencia

Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov,
Katedra ekonomiky Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu
 
Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky 2018
Slovenská republika, Rajecké Teplice, 10. – 11. októbra 2018
 
Zborníky príspevkov z ročníkov 2015 a 2016 boli zaradené do databázy Web of Science, Thomson Reuters.
Zborník príspevok z ročníka 2017 bol zaslaný na zaradenie do databázy, v súčasnosti čakáme na jeho zaradenie. Taktiež zborník z ročníka 2018 bude zaslaný na zaradenie do databázy Web of Science, Thomson Reuters.