JUDr. Slavomíra Mičurová Školková

Ľudia kategória: 
Kancelária: 
BF 310
Telefón: 
+421 (0)41/513 32 23
Kariéra: 

V roku 2010 skončila na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zložením štátnicovej skúšky z obchodného, občianskeho a trestného práva. V roku 2011 absolvovala rigoróznu skúšku Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, na katedre  Dejín štátu a práva. V súčasnosti študuje na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ako externý doktorand na katedre obchodného práva. Od roku 2011 pracuje ako advokátsky koncipient, so zameraním na obchodné, občianske, pracovné a správne právo. Od februára roku 2017 pôsobí aj ako vysokoškolský učiteľ na Katedre ekonomiky fakulty PEDAS Žilinskej univerzity v Žiline.
 

Predmety: 

Pracovné právo
Obchodné právo

Zameranie: 

pracovné právo, služby zamestnanosti, podnikateľ a jeho postavenie, zodpovednosť konateľov v obchodných spoločnostiach

Viac info: 
Viac informácií