International marketing

Ing. Martina Gogolová, PhD.
72
978-80-8070-940-2
2008
Popis

Tieto vysokoškolské skriptá boli vypracované na základe projektu ,,Študijné programy VŠ vzdelávania pre európsky trh práce“ a boli financované z Európskeho sociálneho fondu. Sú určené predovšetkým pre zahraničných študentov Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinskej univerzity v Žiline. V jednotlivých kapitolách sa nachádzajú teoretické východiská medzinárodného marketingu, je priblížené medzinárodné marketingové prostredie, je bližšie popísaný medzinárodný marketingový program a tiež tvorba a obsah medzinárodného marketingového plánu.

Obálka