Ing. Oľga Poniščiaková, PhD.

Kancelária: 
BF 318
Telefón: 
+421 (0)41/513 3216
Kariéra: 

V roku 1997 absolvovala denné inžinierske štúdium na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Následne pokračovala v internom doktorandskom štúdiu, ktoré ukončila v roku 2001 na Katedre ekonomiky v študijnom odbore 3.3.11. odvetvové a prierezové ekonomiky. Na Katedre ekonomiky pôsobí ako vysokoškolská učiteľka od roku 2001.

Predmety: 

Manažment podniku
Manažérske účtovníctvo
Controlling

Zameranie: 

manažment podniku, optimalizácia riadiacich procesov, hodnototvornych procesov, controllingové riadenie

Viac info: 
Viac informácií