Ing. Miloš Birtus, PhD.

Kancelária: 
BF 341
Telefón: 
+421 (0)41/513 3246
Kariéra: 

V roku 1995 absolvoval denné inžinierske štúdium na  HGF , Vysoká škola banska – Technická univerzita,  Ostrava . Následne pokračoval v externom  doktorandskom štúdiu na Katedre cestnej a mestskej dopravy , ktoré ukončil v roku 2004 v študijnom odbore 3.3.20. odvetvové a prierezové ekonomiky.  Ako vysokoškolský učiteľ pôsobí  od roku 2008 na Katedre manažmentu,  Katolíckej univerzity v Ružomberku . Od roku 2015 je odborným asistentom  na Katedre ekonomiky  Žilinskej univerzity. 

Predmety: 

Manažment kvality

Zameranie: 

finančná analýza, manažment kvality, kalkulácie

Viac info: 
Viac informácií