Ing. Martina Paliderová, PhD.

Kancelária: 
BF 310
Telefón: 
+421 (0)41/513 3239
Kariéra: 

V roku 2000 ukončené denné inžinierske štúdium na SjF – Katedra priemyslového inžinierstva  Žilinskej univerzity v Žiline v odbore Inžinierstvo riadenia priemyslu. Od roku 2000 – 2003 interné doktorandské štúdium na Katedre priemyslového inžinierstva v študijnom odbore: Podnikový manažment. Na Katedre ekonomiky pôsobí od 1. septembra 2004 ako odborná asistentka.

Predmety: 

Účtovníctvo A – Jednoduché účtovníctvo
Účtovníctvo B – Podvojné účtovníctvo

Zameranie: 

dane a účtovníctvo, finančno-ekonomická analýza

Viac info: 
Viac informácií