Ing. Katarína Janošková, PhD.

Kancelária: 
BF 338
Telefón: 
+421 (0)41/513 3233
Kariéra: 

V roku 2006 absolvovala denné bakalárske štúdium v študijnom odbore 6278700 Manažment a ekonomika podniku a v roku 2008 absolvovala denné inžinierske štúdium v študijnom programe Ekonomika a manažment podniku na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Následne pokračovala na internom doktorandskom štúdiu na Katedre ekonomiky, ktoré ukončila v roku 2011 v študijnom odbore 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku. Na Katedre ekonomiky pôsobila od 01/2012 do 02/2013 ako výskumný pracovník a od 02/2013 pôsobí na Katedre ekonomiky ako vysokoškolský učiteľ.

Predmety: 

Ekonomika sieťových odvetví
Marketing
Komunikačné techniky
Etika podnikania
Metodika manažérskej práce
Ekonomická sociológia

Zameranie: 

manažment inovácií, sieťové odvetvia

Viac info: 
Viac informácií