Ing. Juraj Cúg, PhD., vedúci oddelenia

Ľudia kategória: 
Kancelária: 
BF 341
Telefón: 
+421 (0)41/513 3217
Kariéra: 

V roku 2007 absolvoval denné inžinierske štúdium na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Následne pokračoval v internom doktorandskom štúdiu na Katedre ekonomiky, ktoré ukončil v roku 2011 v študijnom odbore 3.3.16. ekonomika a manažment podniku. Na Katedre ekonomiky pôsobí ako vedecko-výskumný pracovník od roku 2011.

Viac info: 
Viac informácií