Ing. Eva Kicová, PhD.

Kancelária: 
BF 340
Telefón: 
+421 (0)41/513 3231
Kariéra: 

Doktorandské štúdium (2001-2004) – titul PhD. (Odbor:    prierezové a odvetvové ekonomiky, Dizertačná práca: Návrh metodológie komparatívnej analýzy a predikcie finančného vývoja v podnikoch autobusovej dopravy).
 

Predmety: 

Strategický manažment                      
Financie a Mena
Manažment podniku
Manažment kvality
 

Viac info: 
Viac informácií