Ing. Erika Spuchľáková, PhD.

Kancelária: 
BF 341
Telefón: 
+421 (0)41/513 3215
Kariéra: 

V roku 2008 absolvovala inžinierske štúdiu na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, odbor Ekonomika a manažment podniku. Následne pokračovala na doktorandskom štúdiu na Katedre ekonomiky, ktoré ukončila v roku 2011 v študijnom odbore 3.3.16 ekonomika a manažment podniku. Na katedre ekonomiky pôsobí ako vysokoškolský učiteľ od roku 2011 na oddelení makro a mikroekonómie.

Predmety: 

Podnikové financie
Financie a mena
Medzinárodné financie
Ekonomika podniku
Ekonomika a riadenie podniku

Zameranie: 

finančné deriváty, determinácie menových kurzov, fuzzy logika, kreditné riziká, bankrotné modely, risk manažment, optimalizácia portfólia

Viac info: 
Viac informácií