Globalizacia a razvitieinfrastruktury (ruský jazyk)

Kolektív
247
978-5-98187-759-9
2011
Popis

Kolektív autorov:  prof. V. M. Šavšukov –  1.1.; doc. A. V. Novikov – 1.2.; doc. Altunian – 1.3.; prof. G. E. Alpatov – 1.4.; doc. V. J. Paškus – 1.5.; prof. F.F. Rybakov – 2.1.,2.2; prof. A. N. Lyakin – 2.3.; prof. E.M. Korostyšesvskaya – 2.4.; doc. T. Klieštik – 2.5.; doc. E. Gregová – 2.6., kap. 4; prof. Š. Cisko – 3.1.; Ing. P. Kráľ – 3.2.,3.3.; doc. T.V. Kocofana – 3.4.
Monografia je napísaná kolektívom autorov Katedry ekonomiky Sankt-Peterburskej štátnej univerzity a Katedry ekonomiky PEDAS ako výsledok dlhoročnej vedeckej spolupráce. Je venovaná problémom vplyvu globalizácie na národné ekonomiky, formovaniu nových požiadaviek a trendov fungovania infraštruktúry, jej budovaniu a formám organizácie. Osobitná pozornosť je venovaná procesom harmonizácie národných infraštruktúrnych systém v rámci európskej ekonomiky. Je určená pre študentov, doktorandov a pedagógov ekonomických univerzít a fakúlt. 

Obálka