Ekonomická teória

doc. Mgr. Elena Gregová. PhD.
174
978-80-8070-890-0
2008
Popis

Proces reformovania a transformácie ekonomiky Slovenskej republiky a iných podobných krajín si objektívne vynútil po novom pristupovať k vysvetľovaniu podstaty prebiehajúcich ekonomických javov a procesov, a ako následok aj radikálnu zmenu systému ekonomického vzdelania odborníkov vyššej kategórie.
Daná odborná knižná publikácia je určená predovšetkým študentom fakulty PEDAS, ale aj ostatným študentom vysokých škôl ekonomického zamerania. Zodpovedá štruktúre predmetu „Ekonomická teória“ vo väčšine zahraničných učebníc v tejto oblasti a je zameraná na najdôležitejšie otázky všeobecnej ekonomickej teórie, mikroekonómie, makroekonómie a dejín ekonomických teórií. Snahou autorky je poskytnúť študentom základné odborné poznatky z danej problematiky, aby mohli rozvinúť svoje ekonomické myslenie a boli schopní analyzovať súčasné ekonomické problémy, čo bude napomáhať  aj prijímaniu správnych rozhodnutí  v praxi. Celý predmet Ekonomickej teórie je rozdelený na 4 časti: Úvod do ekonomickej teórie; „Mikroekonómia“; „Makroekonómia“ a „Dejiny ekonomických teórií“.
Osvojenie základov predmetu „Ekonomická teória“ nie je jednorazový akt, ale celý proces, úspešnosť ktorého závisí predovšetkým od  pravidelnej,  systematickej práci študentov nad konkrétnymi problémami.  Učebný materiál  môžu využívať nielen študenti denného a externého štúdia, ale je vhodným materiálom aj pre pedagógov.
 

Obálka