Dejiny etického myslenia v Európe a USA

Kolektív
894
78-80-8101- 103-0
2008
Popis

Autori: Viera Bilasová, Lenka Bohunická, Andrej Dé´muth, cyril Diatka, Jozef Dronzek, Rudolf Dupkala, Vasil Gluchman, Jakub Hájiček, Helena Hrehová, Marek Hrubec, Helena Janotová, Igor Kišš, Erika Lalíková, Tatiana Machalová, Vladimír Manda, Tatiana Mandová, Jana  Miedzgová, Martin Muránsky, Štefan Németh, Zuzana Palovičová, Milan Petkanič, Zlatica Plašienková, Anna Remišová, Oľga Sisáková, Dagmar Smreková, Vladislav Suvák, Martin Škop, Emil Višňovský, Milan Zigo, Viera Žbirková
 
Ojedinelá vysokoškolská učebnica z dejín etiky prináša dostatočne podrobne a v historickej chronológii prehľad o najvýznamnejších etických smeroch, školách, prúdoch či orientáciách v našom kultúrnom prostredí vrátane stredoeurópskeho regiónu. Učebnica pozostáva z 32 kapitol. Na jej tvorbe participovalo 30 vysokoškolských  pedagógov, a vedeckých pracovníkov zo slovenských a českých vysokých škôl a z vedeckých inštitúcií.
Hlavným zámerom autorov bolo predstaviť európske a severoamerické etické myslenie ako celok, aby študent, ale aj čitateľ, ktorý sa zaujímajú o etiku a morálku, získal viac-menej ucelenú predstavu o tom, kto, kedy a akým spôsobom riešil morálne a etické otázky a čím prispel k rozvoju etického myslenia v našej kultúre.
Učebnica je odporúčaná ako študijný materiál študentom 2. ročníka študijného programu ekonomika a manažment podniku na predmet etika podnikania, kde je potrebné pri riešení etických problémov a dilem v ekonomickej oblasti vychádzať z už existujúcej teoretickej bázy.
 

Obálka