Bc. Jana Cibová

Ľudia kategória: 
Kancelária: 
BF 340
Telefón: 
+421 (0)41/513 3245
Kariéra: 

V roku 2006 absolvovala externé bakalárske štúdium na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Na katedre pôsobí ako výskumný pracovník od roku 2005.

Viac info: 
Viac informácií