Konferencia

Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov,
Katedra ekonomiky Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu
 
Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky 2017
Slovenská republika, Rajecké Teplice, 04. – 05. októbra 2017
 
Zborníky príspevkov z predchádzajúcich ročníkov konferencií boli do piatich mesiacov od konania konferencií zaradené do databázy Web of Science, Thomson Reuters.