JUDr. Miroslav Tichý

Ľudia kategória: 
Kancelária: 
BF 318
Telefón: 
+421 (0)41/513 3212
Kariéra: 

V roku 1986 ukončil štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas svojho profesijného života pracoval v štátnej, verejnej i podnikateľskej sfére, na  Ministerstve vnútra  SR Bratislava, GR Drevársky a nábytkársky priemysel  Žilina, PR OTEX – Textil, š. p. Žilina , Makyta š. p. Žilina, Všeobecná zdravotná poisťovňa Žilina, Poradca podnikateľa, s. r. o. Žilina ako právnik, vedúci personálneho oddelenia, vedúci  oddelenia podnikovej kontroly a šéfredaktor odborného časopisu. V súčasnosti pracuje na Žilinskej univerzite ako pedagogický zamestnanec. Je členom redakčnej rady časopisu  EMS.

Predmety: 

Základy práva
Obchodné právo
Pracovné právo

Zameranie: 

pracovné právo

Viac info: 
Viac informácií