doc. PhDr. Helena Janotová, CSc.

Ľudia kategória: 
Kancelária: 
BF 313
Telefón: 
+421 (0)41/513 3220
Kariéra: 

V rokoch 1973-1978 absolvovala vysokoškolské vzdelanie na Filozofickej fakulte Kyjevskej štátnej univerzite. Rigoróznu skúšku  (PhDr.) vykonala v roku 1984 Na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Kandidátsku dizertačnú prácu obhájila v roku 1988 na Kyjevskej štátnej univerzite. Po absolvovaní rekvalifikačného štúdia v roku 1994 UK v Bratislave sa v roku 1996 zamestnala  na Žilinskej univerzite. Habilitovala v roku 2002 na ŽU v Žiline, odbor 62-03-9 Odvetvové a prierezové ekonomiky. Na Katedre ekonomiky pracuje ako vysokoškolský pedagóg od je založenia.

Predmety: 

Podnikateľská etiketa
Etika podnikania
Ekonomická sociológia

Zameranie: 

mäkké (softskills) sociálne zručnosti manažerov, sociologické aspekty v ekonomike (od mikroúrovne až po globálnu úroveň)

Viac info: 
Viac informácií