doc. Ing. Stanislav Hreusík, PhD.

Ľudia kategória: 
Kancelária: 
BF 309
Telefón: 
+421 (0)41/513 3244
Kariéra: 

Absolvent Vysokej školy dopravnej v Žiline, dlhoročný pracovník Výskumného ústavu dopravného, kde pôsobil ako vedecko-výskumný pracovník -  garant za ekonomiku v doprave a dopravnú politiku. Popritom pôsobil od r. 2003 na Katedre ekonomiky  F PEDAS ako externý vysokoškolský učiteľ. Doktorandské štúdium absolvoval na Fakulte PEDAS ŽU v Žiline v r. 2000. V r. 2010 habilitoval na Fakulte PEDAS v študijnom odbore 3.3.11. Na Katedre ekonomiky v súčasnosti pôsobí ako interný vysokoškolský učiteľ.

Predmety: 

Environmentálna ekonomika a manažment
Ekonomika dopravy
Semináre k záverečným prácam

Zameranie: 

ekonomika a financovanie dopravy, dopravno-politické aspekty rozvoja dopravy, integrácia dopravných systémov, environmentálne kritéria   projektov v kontexte ekonomiky a udržateľného  rozvoja

Viac info: 
Viac informácií