Aktuality

6. 10. 2017
V dňoch 4. - 5. októbra 2017 zorganizovali zamestnanci Katedry ekonomiky v Rajeckých Tepliciach už 17. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno ekonomické dôsledky, ktorej sa zúčastnilo množstvo významných slovenskcýh a zahraničných odborníkov zo vzdelávacích a vedeckovýskumných inštitúcii prezentujúcich výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti.

 

25. 9. 2017
Na slávnostnom otvorení akademického roka 2017/2018 prevzala z rúk rektorky Žilinskej univerzity v Žiline, Dr. h. c. prof. Ing. Tatiany Čorejovej, PhD. naša kolegyňa doc. Ing. Viera Bartošová, PhD. ocenenie za významnú publikačnú činnosť. Srdečne blahoželáme.